Uvjeti kupovine na Internet trgovini www.iselektronickiproizvodi.hr

Osnovne informacije

I.S.ELEKTRONIČKI PROIZVODI j.d.o.o.

Zagrebačka 120
10370 Leprovica , Dugo Selo
i.s.elektronickiproizvodi@gmail.com
tel: +385 91 5096 891

Poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  kod kupovine i narudžbe robe primjenjuje  “Zakon o zaštiti potrošača” (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55.

Osnovni uvjeti prodaje

 1. Poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  je vlasnik internet stranice www.iselektroniciproizvodi.hr  . Korištenjem usluge web trgovine smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje , te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
 2. Kupce  upućujemo da se prije same kupovine obavezno upoznaju sa ovim Uvjetima prodaje kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
 3. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, a iz istog mogu ostvariti prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu.
 4. Odredbe koje se odnose na skapanje Ugovora o prodaji na daljinu vrijede isključivo za prodaju i dostavu uređaja na području Republike Hrvatske.
 5. Kupac mora biti punoljetna osoba, ako se kupovina vrši za maloljetnu osobu ista narudžba mora biti odobrena od njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika jer u suprotnom poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Kupci su obavezni dati točne I trenutno važeće osobne podatke prilikom narudžbe jer se u suprotnom slučaju uskračuje takvom kupcu ostvarivanje prava I obveza iz Ugovora o prodaji na daljinu.
 7. Poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, te se odriče odgovornosti u slučaju krivih informacija / specifikacija danih od strane proizvođača ili neogovarajučih slika proizvoda istih.
 8. Kupnja proizvoda može se ostvariti samo ako kupac na za to predviđenom mjestu da točne i važeće podatke. Kupac potvrdom narudžbe i prihvačanjem uvjeta prodaje potvrđuje da je suglasan sa cijenom robe i cijenom usluga dostave prema narudžbi.Kupac po isporuci robe nije u mogućnosti izmjeniti cijenu i uvjete koje je prihvatio prilikom narudžbe.
 9. Kupovina odabranog proizvoda putem web trgovine www.iselektroniciproizvodi.hr smatra se Ugovorom sklopljenim na daljinu, a isti se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije npr. internet narudžbom na web stranici www.iselektroniciproizvodi.hr , telefonski razgovorom sa djalatnikom ili e-mail korespodencijom.
 10. Kupac može izabrati mogućnost da ga poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o informira o novim proizvodima na akciji potvrdom opcije “newsletter”
 11. Pored proizvoda oglašenih na web stranici www.iselektroniciproizvodi.hr postoje podatci o proizvodu i cijena istog, dok se cijena i uvjeti dostave navedeni zasebno i razlikuju se ovisno o vrsti i količini naručenih proizvoda.
 12. Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će ga kontaktirati djelatnik web shopa  radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka istog proizvoda naknadnopo dobavi istog.  Poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o nema nikakvu dodatnu odgovornost i obvezu prema kupcu osim navedene ukoliko se izabrani proizvod ranije proda.
 13. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 14. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi“na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju  kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i   besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.  Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće sa karticom kojom plaća
 15. Isporuka se vrši prema cijeni proizvoda i dostave koji su bili na web stranici www.iselektronickiproizvodi.hr prilikom narudžbe, u slućanju da dođe do naknadne promjene cijene ili dostave roba se uvijek isporučuje prema uvjetima prilikom izdare narudžbe.
 16. Kupac robu može platiti putem platnih kartica, uplatom na žiro račun,virmanom ,internet bankarstvom ili pouzećem. Kartično plaćanje smatra se provedenim kada poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  primi autorizaciju od izdavatelja kartice. Moguće je platiti karticama MasterCard, American Express, Diners, Visa I Maestro. Pouzećem se smatra plaćanje robe i dostave gotovinom prilikom preuzimanja paketa. Dok se roba plaćena na žiro račun (virmanom/opća uplatnica/internet bantarstvo) smatra plaćenom po primitku uplate na žiro račun poduzeća I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  prema dobivenoj ponudi.
 17. Proizvode koji su plaćeni biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do petnaest radnih dana, (osim otoka i mjesta sa posebnim režimom dostave) , pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke. Za dostavu uređaja poduzeće I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  angažira renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Bijela tehnika i veliki gabaritni uređaji dostavljaju se do ulaza u objekt ili do prve prepreke zbog korištenja ručnog paletara. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
 18. Za svaki proizvod iz asortimana I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  koji je oglašen na www.iselektroniciproizvodi.hr  kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.
 19. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
  Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr
  Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana  potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obaviještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).
 20. Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
  (1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
  (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
  (3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.
  Kad postoje materijalni nedostaciNedostatak postoji:
  1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
  Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
  (1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
  (2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
  (3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
  (4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
  Pregled stvari i vidljivi nedostaci
  (1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
  (2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
  (3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
  (4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
  Skriveni nedostaci
  (1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
  (2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
  (3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
  (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.
 21. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod ” Uvjeti korištenja” (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  – ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  – ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te nije moguće daljnje korištenje. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Obrazac za jedostrani raskid ugovora nalazi se na stranici www.iselektroniciproizvodi.hr. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu I.S.Elektronički proizvodi j.d.o.o  najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti na:
adresu:

I.S.ELEKTRONIČKI PROIZVODI j.d.o.o.

Zagrebačka 120
10370 Leprovica , Dugo Selo

ili
i.s.elektronickiproizvodi@gmail.com

ili
tel: +385 91 5096 891