EU ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH  SPOROVA (ARSP) 

Od 15. veljače 2016. diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i  mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja će biti dostupna svim građanima Europske unije.

Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.

 

Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske  unije dostupna Vam je klikom OVDJE.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Roba se vraća o trošku kupca. Novac se vraća po primitku robe najkasnije u roku 35 dana.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Preuzmite Obrazac o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu u .pdf formatu: OVDJE